РАЗВОЈ

Систематичним приступом кроз креативне радионице, развијамо фину моторику која је уско повезана са развојем интелигенције и говора.

САМОСТАЛНОСТ

Између осталог, реализацијом нашег програма постижемо самосталност детета у свим његовим активностима.

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Заједничким креативним активностима, поспешујемо оријентацију и уклапање деце у вршањачку групу.

Јединствен програм – креативне радионице

Базирајући концепт рада на Монтесори принципима, уз уважавање и других актуелних приступа у одгоју деце конципирали смо јединствен програм развојних активности које свакодневно и систематично спроводимо у раду са децом у раном узрасту (1 до 5 година).

Брига о здрављу

Свесни смо значаја доброг здравља деце за нормално функционисање читаве породице. Иако је наравно немогуће избећи сезонске прехладе и друге дечије болести, проактивним приступом, уз редован и превентиван надзор педијатра покушавамо да ефекте прехлада минимизујемо.

Индивидуалан приступ

Сваком детету приступамо индивидуално, пажљиво уочавајући све посебности. У редовној комуникацији са родитељима дефинишемо активности на којима је потребно заједничким снагама радити. У договору, у даљи рад укључујемо друге специјалисте попут логопеда, и сл.

Адекватан простор

Функционалност а не атрактивност простора је оно на шта обраћамо пуну пажњу. У Монтесори духу, обезбедили смо адекватне дидактичке материјале који су доступни деци онда када их пожеле. Уз организацију пријатног дворишног простора, створили смо адекватне услове за реализацију нашег програма.

НАШ БЛОГ